Een klacht melden

Klachten die betrekking hebben op beleid, medewerkers, dienstverlening of aanverwante zaken kunnen gemeld worden via: klachten@ymere.nl

Meldingen die betrekking hebben op reparatie of onderhoud behorend bij de woning kunnen gemeld worden via:
Deze Link

Meldingen die betrekking hebben op overlast kunnen gemeld worden via de website van Ymere:
Deze Link

Wanneer de klacht via klachten@ymere.nl niet goed in behandeling wordt genomen, kunt u de klacht bij de Waakvlam deponeren door middel van het invullen van onderstaande formulier.

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn er voor u, huurders van ymere haarlem

© De Waakvlam Huurdersvereniging 2010 / 2014                                                        powered by Total Progress