over ons

Geschiedenis

Woningbouwvereniging De Vonk wilde een gelijkwaardige partner zoeken om in de toekomst beter op de veranderende woonmarkt te kunnen inspelen. Als vereniging had De Vonk een verenigingsraad. Deze verenigingsraad ging akkoord met de omvorming van woningbouwvereniging naar Stichting Woonmaatschappij De Vonk onder voorwaarde dat er een belangenraad zou komen, die namens de huurders als volwaardig gesprekspartner zou fungeren.

Het werd een vereniging en op 17 juni 1998 werd de oprichting van Huurdersvereniging De Waakvlam een feit.

Tijdens deze oprichtingsvergadering werd met de verhuurder De Stichting Woonmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die tot op heden als een rode draad het te voeren beleid bepaalt.
Op 1 januari 2008 volgde de fusie met Ymere. Momenteel is Ymere de op een na grootste woningbouwcorporatie.
Wat doet De Waakvlam
Huurdersvereniging De Waakvlam is een belangenvereniging door en voor huurders, die een woning huren van woningcorporatie Ymere. In zaken waarin volgens het convenant advies nodig is wordt dit, gevraagd of ongevraagd, door De Waakvlam gegeven. De Waakvlam heeft voor een status als vereniging gekozen, om middels haar leden de koers te bepalen. Bewonerscommissies voeren in het beleid een erg actieve rol als het gaat om direct contact met de huurders en uitvoerende zaken.

Werkgebied
De Waakvlam vertegenwoordigt huurders van Ymere in Haarlem, Haarlemmerliede, Spaarndam en Halfweg.

Als u een woning wilt huren, moet u zich wenden tot Mijn Woonservice.
Voor algemene vragen mbt tot de Woonservice kunt u via het het nummer 0900 – 040 08 00 (€ 0,10 per minuut) contact opnemen met Woonservice. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Als u een vraag heeft voor De Waakvlam kunt u op de COLOFON-pagina de desbetreffende persoon/afdeling vinden, of neem contact op via het
CONTACT FORMULIER.

links

logo_ymere logo_vhh logo_sbo logo_hva

buurtcommissies

Wij zijn er voor u, huurders van ymere haarlem

© De Waakvlam Huurdersvereniging 2010 / 2014                                                        powered by Total Progress