Huurdersvereniging de Waakvlam

Bewonerscommissies

Wij steunen huurders die een bewonerscommissie willen oprichten, zodat ze meer inspraak en rechten krijgen. We helpen de bewonerscommissies die er al zijn.

Steun voor huurders

De Waakvlam luistert naar huurders, verzamelt hun klachten en geeft die door aan de corporatie. Én we volgen samen met u wat Ymere met de uw klachten doet.

Overleg met Ymere

We overleggen elke drie maanden met de Haarlemse Regiokantoor van Ymere over klachten van bewonerscommissies en huurders. Dit is het ‘Stedelijk overleg’

Huurdersorganisatie de Waakvlam

Huurdersorganisatie de Waakvlam behartigt de belangen van alle huurders in Haarlem van wooncorporatie de Waakvlam.
 In feite houden wij ons bezig met alles waar Ymere zich ook mee bezig houd, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder.

De prestatieafspraken met huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverhoging in overleg met het overkoepelende orgaan SHY
(samenwerkende huurdersorganistatie’s Ymere), onderhoud en renovatieprojecten van Ymere zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

De Waakvlam kent een bestuur van vrijwilligers met werkgroepen die rondom een thema adviseren aan de Ymere. Ook zijn er meer dan 45 bewonerscommissies aangesloten bij de Waakvlam.

De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:
– Het behartigen van de belangen van huurders.
– Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang.
– Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie.
– Het raadplegen, adviseren en ondersteunen van de bewonerscommisies.

Hoe start je een Bewonerscommisie

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Dit is in het geval van de Waakvlam, woningcorporatie Ymere.

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om de bewoners van een flat of straat in gesprek te gaan met Ymere over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Huurdersvereniging de Waakvlam ondersteund deze bewonerscommisies in hun gesprek en onderhandeling met Ymere.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (Bron: Rijksoverheid):

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen onkosten vergoeding.

Huurverhoging Juli-2018

U heeft in april een brief ontvangen van Ymere over de huurverhoging.
Daarin staat hoeveel uw huur omhoog gaat vanaf 1 juli 2018.
Niet iedereen krijgt dezelfde huurverhoging. Ymere houdt rekening met uw inkomen en kijken ook naar de huidige huur van de woning.

Huurders met lagere inkomens en een hoge huur krijgen minder of zelfs helemaal geen huurverhoging. Huurders met hogere inkomens die een huur betalen van minder dan 710 euro krijgen meer huurverhoging.
Zo houd Ymere rekening met de portemonnee van onze huurders.

De SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) heeft een positief advies gegeven over de huurverhoging. Wilma van Lijf, voorzitter van de SHY: “We hebben een pittig maar constructief overleg gevoerd met Ymere. Wij zijn tevreden over het resultaat. Een groot deel van de huurders met een laag inkomen krijgt geen tot hooguit een huurverhoging tot de inflatie. De middeninkomens krijgen een huurverhoging die meer gematigd is dan die van vorig jaar.”

Peter Weppner van het SHY vertelt hier meer over in zijn column op Ymere ontmoet ‘In gesprek over de huurverhoging’.